Yabancılara Türkçe Öğretimi
Sertifika Programı

Programın amacı:

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiler vererek bu alanda çalışanlara ve çalışmak isteyenlere yeterlilik kazandırmak.

Programın hedef kitlesi:

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler (Dört temel beceri öğretimi ve özellikle de ölçme ve değerlendirme anlamında mesleki yeterliklerine katkı sağlamak amacıyla), yurt içinde veya yurt dışında görevli öğretmenler, yabancı dil olarak Türkçe öğretmeyi hedefleyen Türk üniversite mezunları ya da üniversite son sınıf öğrencileri, Türkiye ya da yurt dışında Türkoloji bölümü mezunu olan Türk ve yabancı uyruklu kişiler başvurabilir.

Programın yürütüleceği sınıfın oluşması için:

Başvuruların değerlendirilmesi ve tercihlere göre sınıfların oluşturulması gerekmektedir. Bu program eğitimini başlaması için sınıf mevcudunun en az 6 en çok 20 kursiyerden oluşması gerekmektedir.

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler (Dört temel beceri öğretimi ve ölçme ve değerlendirme anlamında mesleki yeterliklerine katkı sağlamak amacıyla), yurt dışında görevli öğretmenler, yabancı

dil olarak Türkçe öğretmeyi hedefleyen Türk üniversite mezunları ya da üniversite son sınıf öğrencileri, Türkiye ya da yurt dışında Türkoloji bölümü öğrencisi veya mezunu olan Türk ve yabancı uyruklu kişiler başvurabilir.

 

NOT: Programın açılması için en az 6 en fazla 30 kursiyer olması

gerekmektedir.

Kurs ücreti:

Programa her bir kursiyer katılım ücreti 4.000 TL’dir.

Yurt dışı ücreti: 250 DOLAR

 

 

Eğitim Hakkında

PROGRAMIN UYGULANIŞI

Programın içeriği:

Bu program, dilbilimsel ilke ve yaklaşımla planlanmış CEFR ölçütlerine uygun teorik dersler ile kursiyerin gözlem ve analiz yapabileceği, farklı düzeylerde yüz yüze veya çevrim içi eğitimin verildiği sınıfta, bir öğretim görevlisinin rehberliğinde devam edeceği 50 uygulamalı, 16 teorik toplamda 66 dersten oluşmaktadır. Program iki hafta boyunca yoğunlaştırılmış olarak devam edecektir.

 1. Teorik Dersler

Programda iki hafta boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri toplam 16 saat online teorik ders yapılır.

2. Ders İzleme ve Gözlem

Adaylar, programın ilk haftasından itibaren, MUDUTÖMER’de Türkçe öğrenen yabancı kursiyerlerden oluşan sınıflarda, hafta içi her gün 09.00-13.00 saatleri arasında, kendilerini eğitim sürecinin başından sonuna kadar takip etmekle görevlendirilen “Rehber Öğretim Görevlisi”nin yüz yüze olarak yaptığı Türkçe derslerine, katılarak “Ders İzleme ve Gözlem” yapacaktır. Ders izleme ve gözlem programın ilk haftasından itibaren, günde beş ders saati olmak üzere, iki hafta süresince toplam 50 saattir.

3. Örnek Ders Anlatımı

Her bir aday, 2. hafta, pazartesi, salı günü Ders İzleme ve Gözlem saatinde, rehber öğretim görevlilerinin gözetiminde, öncesinde hazırlık yaparak 1 ders saati yüz yüze ders anlatır. Adayın sunacağı ders MUDUTÖMER’in öğretim görevlilerinden oluşan rehber öğretmenlerce izlenerek değerlendirilir.

4. Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma

Program başlamadan önce her bir aday için rehber öğretim elemanı belirlenir ve rehber öğretim elemanına rehberlik ve danışmanlık yapacağı adayla ilgili kişisel bilgilerin, değerlendirme ve takip formlarının yer aldığı bir dosya verilir. Rehber öğretim elemanları, program boyunca rehberlik ve danışmanlığını üstlendikleri adayların, derslere devam, verilen ödevleri yapma, ders anlatma düzlemlerindeki yeterlilikleriyle ilgili konulardaki tutumlarını değerlendirip, değerlendirme formlarına işleyerek genel gözlem ve değerlendirmelerini de içeren bir raporlandırma yaptıktan sonra dosyayı Türkçe Bölümüne teslim ederler. Adayların başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu raporlar göz önünde bulundurulur.

16 ders saati online teorik ders, 50 saat yüz yüze “Ders İzleme ve Gözlem”, örnek ders anlatımı olmak üzere toplam 66 saatlik programı tamamladıktan sonra, yapılacak olan çoktan seçmeli sınavdan en az 70 puan alıp eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylara Mudanya Üniversitesi TÖMER Müdürü imzalı “Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası”; bu süreçte gerekli başarıyı elde edemeyen adaylara ise katılım belgesi verilir.

 

Eğitim Tarihi / Süresi Belirlenecektir
Lokasyon Mudanya Üniversitesi Çağrışan
Eğitim Ücreti 4.000 TL KDV DAHİL
Kurs ve Sınav ücretleri her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde güncellenmektedir.

Kayıt İçin tıklayınız.