Yabancılar İçin Özel Amaçlı
Akademik Türkçe Kursu

AKADEMİK TÜRKÇE KURSUNUN HEDEF KİTLESİ

Akademik Türkçe için Mudanya Üniversitesinin ve diğer Türk üniversitelerinin farklı bölümlerinde lisans-yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi devam eden C1 Düzeyinde diploma sahibi öğrenciler, YTB-Türkiye Burslusu öğrenciler ve C1 Türkçe diplomasına sahip ve/veya C1 Türkçe kursuna devam etmekte olan bireyler başvuru yapabilir. 

AKADEMİK TÜRKÇE KURSUNUN AMACI

Akademik Türkçe kursu Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İlahiyat öğrencilerinin yükseköğrenim hayatlarında ihtiyaç duydukları Akademik Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu kursun amacı öğrencilerin Türkçe söz varlığını zenginleştirmek, tüm dil becerilerini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) kendi alanlarında akademik düzeyde geliştirmek, bireylerin Türk dilinde bilimsel araştırmalar yapmalarına ve bilimsel metin oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin Türk dilinin sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel özelliklerini kullanımbilimsel ve metinbilimsel açıdan kavramaları, çalışma yaptıkları alana ait terimsel ifadeleri akademik çalışmalarına doğru bir biçimde yansıtmaları hedeflenmektedir. 

AKADEMİK TÜRKÇE KURS BİLGİLERİ

* Akademik Türkçe kursuna katılabilmek için en az C1 Türkçe diplomasına ve/veya C1 düzeyinde Türkçe eğitimine devam ettiğini gösterir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

*Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sabah, öğle ve akşam grupları açılacaktır.

* Toplam süre 8 hafta ve 72 ders olarak planlanmıştır.

* Hafta içi 3 gün ve günde 3 ders yapılacaktır.

* Hafta sonu 2 gün ve haftada 9 ders (cumartesi 5 ders, pazar 4 ders) yapılacaktır.

* Derslere %80 devam mecburiyeti vardır.

*Ders içerikleri; ödev hazırlama, sunum hazırlama, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İlahiyat alanlarındaki akademik metinleri inceleme ve dört temel beceride metin oluşturma şeklinde olacaktır.

* 72 saatlik kurs ücreti

Yurt içi ücreti: 6.000 TL

Yurt dışı ücreti: 350 DOLAR

* Kurs bitiminde uygulanacak sınavda başarılı olan öğrencilere "Akademik Türkçe Sertifikası" verilecektir.

  • Dersler talebe göre online (Çevrim içi) veya yüz yüze yapılacaktır
  • Bir ders süresi 40 dakikadır.
  • Eğitim programının başlaması için sınıf mevcudunun en az 6 en fazla 20 kursiyerden oluşması gerekmektedir.

Eğitim Tarihi / Süresi Belirlenecektir
Lokasyon Mudanya Üniversitesi Çağrışan
Eğitim Ücreti 6.000 TL KDV DAHİL
Kurs ve Sınav ücretleri her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde güncellenmektedir.