Yabancılar için
İleri Düzey Türkçe

İleri Düzey Türkçe Kursunun Hedef Kitlesi

Yabancılar için ileri düzey Türkçe kursuna C1 diplomasına sahip olan tüm bireyler katılabilir.


İleri Düzey Türkçe Kursunun Amacı

İleri düzey Türkçe kursu bireylerin duydukları ya da okudukları her şeyi zorlanmadan anlayabilmelerini, düşüncelerini son derece akıcı ve net olarak ifade edebilmelerini hedefler. Ayrıca kursu tamamlayan öğrenciler Türk dilini gerek sosyal hayatlarında gerekse iş ya da yükseköğrenim hayatlarında kolayca ve etkili bir şekilde kullanabilirler. Karmaşık anlamlı konulardaki ince farklılıkları belirgin bir biçimde ifade edebilirler. Ağızlara bağlı farklılıkları tanıyabilirler. Ayrıca bu düzeydeki bireyler kültür, sanat, edebiyat, politika gibi alanlardaki eserleri ya da sözlü ifadeleri çözümleyebilir ve kendi diline çevirebilirler. Radyo ve televizyon programlarını, sosyal medya içeriklerini rahatlıkla takip edebilirler.

Avrupa Ortak Dil Ölçütleri esas alınarak hazırlanmış İleri Düzey Türkçe Kurs programı dört temel beceri düzlemindeki şu kazanımları içermektedir:

Dinleme

- Bir dersi, sunuyu ya da semineri, hızlı ve akıcı olsa bile rahatlıkla anlayabilir.

- Günlük gerçek durumlardaki ya da medyadaki şive veya argo içeren konuşma dilinin her türünü anlayabilir.

- Yabancı sözcük ve terimleri içeren uzmanlık alanına yönelik konuşmaları takip edebilir.

Okuma

- Neredeyse her türlü yazılı metni anlayıp yorumlayabilir.

- Argo sözcükleri içeren, edebi olan veya olmayan, soyut ya da dil bilgisel açıdan karmaşık yapıdaki yazılı metinleri okuyup anlayabilir.

- Bilgi sahibi olmadığı konularda bile kullanım kılavuzu, yönerge ve sözleşmeleri anlayabilir.

- Çoğu ifadenin dolaylı ve belirsiz olarak verildiği, açıkça ifade edilmeyen değer yargılarının yer aldığı edebi fikir yazılarını ve hiciv içeren metinleri anlayabilir.

- Edebi söz sanatlarını (cinas, istiare, teşbih gibi) fark edip kavrayabilir ve metindeki işlevlerini yorumlayabilir.

Karşılıklı Konuşma

- Hedef dili, ana dili olarak konuşanlarla hiç zorlanmadan tüm sohbet ve tartışmalara katılabilir.

- Şive, argo, deyim gibi konuşma dilinin özelliklerini yansıtan her türlü sohbete katılabilir.

Sözlü Anlatım

- Farklı kaynaklardan alınan bilgileri anlayabilir, olayları ve görüşlerimi kendime özgü bir ifadeyle dile getirebilir.

- Görüş ve fikirlerini yanlış anlaşılmaya meydan vermemek amacıyla değişik şekillerde sunabilir.

Yazılı Anlatım

- Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili ve mantıklı bir yorumu ortaya koyan karmaşık konularda mektuplar, raporlar ve makaleler yazabilir.

- Bir konu hakkındaki görüşünü nedenleriyle destekleyen bir makale ya da proje eleştirisi yazabilir.

- Film, kitap, müzik, tiyatro, edebiyat, radyo, televizyon gibi kültürel etkinliklerle ilgili eleştiri yazıları yazabilir.

- Bir başvuru, talep, yetkililere, üstlere ya da müşterilere öneri gibi, uygun tarzda belirgin ve iyi geliştirilmiş mektuplar yazabilirim.

- Kasıtlı olarak hiciv, kinaye, nükte kullanarak bir mektup ya da elektronik posta yazabilir.

Toplam süre: 8 hafta / 96 ders

Yurt içi ücreti: 8.000 TL

Yurt dışı ücreti: 450 dolar

Eğitim Hakkında

Kurs Bilgileri

*Bu kursa katılabilmek için bireyin C1 diplomasına sahip olması gerekmektedir.

*Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sabah, öğle ve akşam grupları açılacaktır.

*Toplam süre 8 hafta ve 96 ders olarak planlanmıştır.

*Hafta içi 3 gün ve günde 4 ders yapılacaktır.

* Hafta sonu 2 gün ve haftada 12 ders (cumartesi 6 ders, pazar 6 ders) yapılacaktır.

*Derslere %80 devam mecburiyeti vardır.

*Kurs bitiminde uygulanacak sınavda başarılı olan öğrencilere "İleri Düzey Türkçe Sertifikası" verilecektir.

*Ders içerikleri; soyut ya da dil bilgisel açıdan karmaşık yapıdaki yazılı metinlerden, manzumelerden, şiirlerden, hicivlerden, nüktelerden, çeşitli edebi veya edebi olmayan metinlerden hareketle söz sanatları (cinas, istiare, teşbih gibi) incelemeleri, metinlerin konusunu, temasını, ana fikrini bulma. Sanat, edebiyat, ticaret, politika, kişisel gelişim vb. konuları içeren belgesel, film, televizyon veya radyo programı incelemeleri. Alanıyla veya verilen ödevle ilgili konularda hazırlık yaparak sunum hazırlama ve anlatma. Hiciv, kinaye, tenkit ve nükte içeren eserler inceleyerek buna benzer mektup, elektronik posta yazma. Film, müzik, şiir, kitap, televizyon ve sosyal medya ile ilgili eleştiri (tenkit, kritik) metinleri inceleme ve yazma. Dilekçe, tutanak, rapor vb. inceleme ve yazma çalışmaları.

* 96 saatlik kurs ücreti (Yurt dışı ödemelerinde 250 Amerikan dolarıdır / USD’dir)   70 X 96=  6.720 TL (Yurt içi ödeme)

* Dersler talebe göre online (Çevrim içi) veya yüz yüze yapılacaktır.

* Bir ders süresi 40 dakikadır.

* Eğitim programının başlaması için sınıf mevcudunun en az 6 en fazla 20 kursiyerden oluşması gerekmektedir.   

Eğitim Tarihi / Süresi Belirlenecektir
Lokasyon Mudanya Üniversitesi Çağrışan
Eğitim Ücreti 8.000 TL KDV DAHİL
Kurs ve Sınav ücretleri her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde güncellenmektedir.