Hakkımızda

Bir milletin veya bir topluluğun tarihî süreç içinde meydana getirdiği maddî ve mânevî ortak değerler, kültür kelimesiyle ifade edilir. Mânevî değerlerden olan dil, kültürümüzün en önemli parçasıdır. Her milletin dili kültürüdür, kültürü de dilidir. Dil, en temel işleviyle bir iletişim aracıdır. Aynı dili bilmek ve konuşmak, birlikte yaşamanın bir gereği olduğu gibi Türk eğitim kurumlarında Türkçe eğitim almak için de Türkçe bilmek gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin, Türk üniversitelerinin eğitim dili Türkçe olan bölümlerinde öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkçe öğrenmeleri ve üniversitelerin resmi dil öğretim merkezlerinden dil yetkinlik düzeylerini gösteren belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bahse konu olan öğrencilerin içinde yaşadıkları topluma dil ve kültür bakımından uyum sağlayabilmeleri, en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkçe öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde üniversitemiz bünyesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu’ndan gerekli izinleri alarak 24.09.2022 tarihinde yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip uzman akademik kadrosuyla uluslararası öğrencilere Türkçe öğretim faaliyetlerine başlayan Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUDUTÖMER); yenilikçi eğitim anlayışıyla ve çağın eğitim öğretim gereklilikleri doğrultusunda ülkemizi yükseköğrenim alanında tercih edilebilir kılmak, Türkçeyi evrensel bir bilim dili haline getirmek ve işlevselliğini artırmak misyonuyla, Türk üniversitelerinde eğitim görecek olan uluslararası öğrencilerin bilim dili olarak Türkçeyi öğrenip yükseköğrenim hayatlarında eğitimlerine kolay bir şekilde devam edebilmelerini sağlamak vizyonuyla yabancı dil olarak Türkçe öğretmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek olan veya sadece Türkçeyi öğrenmek isteyen yurt içi veya yurt dışından uluslararası öğrencilere Türk kültüründeki engin hoşgörü ve misafirperverlikle çağının teknolojik gelişmeleri düzleminde eğitim öğretim modellerini yapılandırarak öğrencilerin üniversite hayatlarına zorlanmadan devam edebilmeleri ve Türkçe yetkinliği kazanmaları amacıyla, akademik olarak uzman ve donanımlı kadrosunun verdiği kaliteli eğitimle dil öğretiminde marka ve model olma hedefiyle kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyon

Yenilikçi eğitim anlayışıyla ve çağın eğitim öğretim gereklilikleri doğrultusunda ülkemizi yükseköğretim alanında tercih edilebilir kılmak, Türkçeyi evrensel bir bilim dili haline getirmek ve işlevselliğini artırmaktır.

Vizyon

Türk üniversitelerinde eğitim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin bilim dili olarak Türkçeyi öğrenip yükseköğrenim hayatlarında eğitimlerine kolay bir şekilde devam edebilmelerini sağlamaktır.